Programma

Het programma is rond, de sprekers zijn bekend! En wat een rijkdom weer dit jaar...

Kom ook, sluit aan, en beleef deze dag mee!

Presentaties

Registratie
Opening
Opening keynote
ENGLISH
 • Athina Trakas Open Geospatial Consortium

Keynote
ENGLISH
 • Edzer Pebesma Universiteit van Münster

Koffie
Getting the most out of Google Earth Engine
ENGLISH
 • Gennadii Donchyts Deltares

QGIS voor humanitaire hulp
NEDERLANDS
 • Marijke Panis 510 / Rode Kruis

SDI.Next: een nieuwe generatie geo-standaarden
NEDERLANDS
 • Linda van den Brink Geonovum

Earth Observation beyond Google Earth Engine
ENGLISH
 • Raymond Sluiter Netherlands Space Office

Open Source helpt Natuurgebieden
NEDERLANDS
 • Rob van Loon Ordina

Het einde van catalogi of hoe OGC-API's het geo landschap gaan veranderen.
NEDERLANDS
 • Paul van Genuchten GeoCat

Discussion Ready Data: how state of the art Remote Sensing services contribute to sustainability
ENGLISH
 • Arjen Vrielink Satelligence

Wat we van esri kunnen leren...
NEDERLANDS
 • Erik Meerburg LandGoed

pygeoapi: Python implementatie van de OGC WFS v3 standaard
NEDERLANDS
 • Just van den Broecke JustObjects

Lunch
QGIS plugins for hydrology
ENGLISH
 • Hans van der Kwast IHE Delft

De Omgevingswet als Open Instrument
NEDERLANDS
 • Marten Terpstra Provincie Zuid-Holland

Geo bij stembureus, verkiezingsuitslagen en andere open data
NEDERLANDS
 • Sicco van Sas OpenState Foundation

CityJSON: A compact and developer-friendly JSON-based encoding of the CityGML data model
ENGLISH
 • Hugo Ledoux Technische Universiteit Delft

Wat doet een aannemer met Open Source GIS?
NEDERLANDS
 • Erna Oudman Van Oord

Stuntelen met spreadsheets of toveren met tabellen in QGIS
NEDERLANDS
 • Gert-Jan van der Weijden Brandweer Amsterdam-Amstelland

Koffie
How to make a crafty Vector Tile map: Custom tiles, the perfect sprite, animating stuff and random hot air balloons!
ENGLISH
 • Niene Boeijen Webmapper

LandGoed QGIS-NL: Meer dan de som der delen
NEDERLANDS
 • Marco Duiker LandGoed

Terabytes aan wegdata in je database. Wat doe je ermee?
NEDERLANDS
 • Tom van Tilburg Geodan

Accurate, Detailed and Automatic Tree Modelling from Point Clouds
ENGLISH
 • Shenglan Du Technische Universiteit Delft

Cartiqo: 10 jaar geo-kennis in 1 kaartservice
NEDERLANDS
 • Edward Mac Gillavry Webmapper

Effe QGIS naar het Nederlands vertalen...
NEDERLANDS
 • Raymond Nijssen Terglobo

Afsluitende Keynote
ENGLISH
 • Lene Fischer Universiteit van Kopenhagen

Afsluiting
Borrel

Maptime
Browser-based mapping with D3.js and deck.gl for interactive exploration & communication
 • Mirjam Leunissen De Volkskrant

GeoFiction & Roadmapping
 • Martijn Kessler Studio Kessler

GeoFiction & Roadmapping
 • Martijn Kessler Studio Kessler